SLOGAN

Teach & Lead
Giảng dạy & Dẫn đầu

Khẩu hiệu hành động với 2 động từ mạnh Teach và Lead trong mối quan hệ nhân quả khẳng định rằng tất cả những gì chúng tôi GIẢNG DẠY là để giúp bạn đạt mục tiêu của bạn và để thành công, để DẪN ĐẦU trong mọi môi trường dù bạn đang là học sinh phổ thông, sinh viên hay là người làm việc. Tất cả chúng ta cùng mục tiêu nên chúng ta đều cần phải cùng nhau hành động với ý chí cao nhất và sự tập trung trí lực lớn nhất để cùng tiến lên phía trước.

QUY CHẾ ĐÀO TẠO

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Với những tiêu chí, chuẩn mực khắt khe về chất lượng đào tạo, cùng đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập giàu kinh nghiệm của Trung tâm Ngoại ngữ Key Means trong nhiều năm qua chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và cho ra đời phương pháp giảng dạy Anh ngữ cho các học viên là học sinh, sinh viên, người đi làm dưới 3 mô hình cực kỳ hiệu quả và khác biệt là Face2Face, One For All và All for One.

Face2Face

Nhớ bài ngay tại lớp khi được ứng dụng ngay vào thực tế, mang lại hiệu quả nhanh chóng và rõ rệt cho mỗi học viên sau mỗi giờ học nhờ phương pháp tưởng quen mà hóa ra độc và lạ về tính hiệu quả chỉ có tại Key Means

One For All

Khi học bất kỳ chương trình nào tại Key Means, các học viên luôn có cơ hội giúp đỡ và quan tâm đến bạn bè của mình với tinh thần của Keymeans: “Một người vì mọi người và Mọi người vì một người”

All for One

Tất cả mọi hoạt động học tập và thực hành của học viên đều được dẫn dắt bởi giảng viên chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và đội ngũ Trợ lý học tập xuất sắc để hướng đến mục tiêu giúp bạn sẽ thành công với tiếng Anh.