Luyện thi IELTS theo trình độ

IELTS A: 3.5+

Band điểm 3.5 là một bước tiền đề cung cấp những kiến thức IELTS cơ bản cho những bạn chưa từng ôn thi IELTS. Mất căn bản, chưa vững hoặc chưa có nền tảng tiếng Anh hay chỉ mới biết về IELTS và mong muốn…

IELTS B: 4.5 +

Điểm đầu vào: 3.5 Điểm đầu ra: 4.5+ Khóa học tập trung xây dựng đồng đều cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Được chia theo từng chủ đề, chương trình học bám sát vào các nội dung quan trọng của kỳ thi IELTS….

IELTS C 5.5 +

Điểm đầu vào: 4.5 Điểm đầu ra: 5.5+ Khóa học tập trung phát triển đồng đều cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Được chia theo từng chủ đề, chương trình học bám sát vào các nội dung quan trọng của kỳ thi IELTS….

IELTS D 6.5 +

Điểm đầu vào: 5.5 Điểm đầu ra: 6.5+ Khóa học dành cho các bạn có trình độ đầu vào từ 5.0, cung cấp đầy đủ tất cả các kiến thức nâng cao về từ vựng, cấu trúc, cách phân tích, tổ chức bài thi để…

IELTS E 7.5+

Điểm đầu vào: 6.5 Điểm đầu ra: 7.5+ Khóa học nâng cao, phát triển 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết dựa trên nền tảng IELTS đã vững chắc của học viên. Luyện tập tần suất cao các dạng đề khó của IELTS. Giúp hiểu…