Tiếng Anh dành cho thiếu nhi

TRÌNH ĐỘ STARTERS

Tiếp cận, hình thành tư duy tiếng Anh cho trẻ. Giáo Trình: Sử dụng giáo trình chuẩn Everybody Up Starter, Everybody Up 1, Everybody Up 2 (gồm Student’s Book, Work Book, CD) do Đại Học Oxford biên soạn và xuất bản. Thời Lượng: 72 tuần (…

TRÌNH ĐỘ MOVERS

Tăng phản xạ – Tự tin giao tiếp Giáo trình: Sử dụng giáo trình chuẩn Everybody Up 3, Everybody Up 4 ( gồm Student’s Book, Work Book, CD) do Đại Học Oxford biên soạn và xuất bản.   Thời Lượng: 48 tuần ( dựa trên cấu…

TRÌNH ĐỘ FLYERS

Phát triển, nâng cao 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết. Giáo Trình: Sử dụng giáo trình chuẩn Everybody Up 5, Everybody Up 6 ( gồm Student’s Book, Work Book, CD) do Đại Học Oxford biên soạn và xuất bản.   Thời…