Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN MARKETING

1.Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Marketing. 2.Số lượng: 1 3.Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ Key Means – 38 Dương Thị Xuân Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà nẵng 4.Mô tả công việc – Tư vấn, giới thiệu lớp học, chương trình Đào tạo...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

*Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kinh doanh. *Số lượng: 6 (Nam/Nữ) *Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ Key Means – 38 Dương Thị Xuân Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà nẵng * Mô tả công việc: – Thực hiện các công việc liên quan...

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

1.Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng kinh doanh. 2.Số lượng: 1 3.Nơi làm việc: Trung Tâm Anh Ngữ Key Means – 38 Dương Thị Xuân Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà nẵng 4. Mô tả công việc: * Hoạch định định hướng phát triển, xây dựng,...